Kupres Portal [Arhiva]

Javni natječaj za organizaciju poljoprivredno-kulturno-športske manifestacije Dani kosidbe na Kupresu "Strljanica"

20.03.2015 15:51, 858 pregleda

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

Kupres,20.03.2015.godine

Na temelju članka 39. Statuta općine Kupres (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 20/08), uz prethodnu odluku Općinskog vijeća Kupres broj 01-49-6/15, Općinski načelnik općine Kupres raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za organizaciju poljoprivredno-kulturno -športske manifestacije

Dani kosidbe na Kupresu ˝Strljanica˝

I. Predmet natječaja

Predmet natječaja je organizacija poljoprivredno-kulturno -športske manifestacije Dani kosidbe na Kupresu „Strljanica˝ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) u 2015. godini s tim da u slučaju prihvaćanja izvješća o provedenoj „Strljanici“ 2015.godine OV može posebnom Odlukom pod istim uvjetima organizatoru dodijeliti i organizaciju 2016.godine, nakon usvajanja izvješća za 2016. godinu može istom organizatoru dodijeliti organizaciju 2017. godine te nakon usvojenog izvješća za 2017. organizacija se može dodijeliti organizatoru i za 2018. godinu.

II. Program kulturno -športske manifestaciji Dani kosidbe „Strljanica“

Glavni dan

Na glavni dan Manifestacije (prva nedjelja u 7. mjesecu) obvezno je održavanje viteškog natjecanja kosaca te najmanje jedan sat vremena kulturnog programa.

Kao sastavni dio Manifestacije uz viteško natjecanje kosaca mora se održati još najmanje pet drugih sportskih natjecanja s tim da najmanje četiri moraju biti iz kategorije natjecanja koja su sastavni dio Manifestacije.

Ostali dani

Organizator na temelju procjene, uz suglasnost općine Kupres može uvrstiti i druge sportove kao sastavni dio Manifestacije, kao što su npr. paraglajding, natjecanje u gađanju lovačkim puškama, motokros utrke, planinarenje, brdski biciklizam, brzo hodanje itd.

Propozicije natjecanja

Organizator je obvezan glede propozicija pridržavati se odredbi Odluke Općinskog vijeća Kupres o poljoprivredno-kulturno-športskoj manifestaciji Dani kosidbe na Kupresu ˝Strljanica˝ (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 30/14)

III. Obveze organizatora

- Organizacija manifestacije sukladno točkama I. i II. Ovog natječaja;

- Dostaviti detaljan prijedlog sa rasporedom manifestacije ( za svaki dan navesti sat održavanja natjecanja);

- Osigurati događaj sukladno zakonskim propisima u pogledu sigurnosti ljudi, sigurnosti hrane, osiguranja dovoljnog broja sanitarnih čvorova;

- Osigurati nagrade u minimalnom iznosu koji je uručen tijekom održavanja „Strljanice“ u 2014. godini

- Snositi troškove postavljanja pozornice, razglasa, rasvjete, izvođača, nagrada, ulaznica, plakata, promocije manifestacije, oglasa , uređenje prostora manifestacije, osiguranja dovoljnog broja sanitarnih čvorova te sve ostale troškove koji nastanu u vezi sa organizacijom manifestacije;

- Platiti naknadu Općinu Kupres za ustupljenu organizaciju Manifestacije do 15.05.2015. godine;

IV. Obveze općine Kupres

- Ustupiti organizaciju manifestacije;

- Dostaviti organizatoru sve akte koji se odnose na manifestaciju;

- Sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o organizaciji Manifestacije.

V. Uz prijavu na natječaj organizator je obvezan dostaviti:

1. Podatke o organizatoru

- (Za fizičke osobe: ovjerena kopija osobne iskaznice i dokaz o izmirenim obvezama prema općini Kupres)

- (Za pravne osobe: ID broj i dokaz o izmirenim obvezama prema općini Kupres)

2. Organizacijski i financijski plan

3. Reference organizatora

4. Financijsku ponudu za ustupljenu organizaciju općini Kupres

5. Dokaz o uplati kotizacije u visini 1.000,00 KM (na račun ˝Dan kosidbe˝ broj 1549995000271289, otvoren kod Intesa Sanpaolo banka, poslovnica Kupres)

6. Minimalna ponuda za organizaciju Manifestacije u visini 2.000,00 KM

VI. Ostale odredbe

Prijave bez dostavljene dokumentacije,a naročito one bez programa Manifestacije, organizacijskog i financijskog plana manifestacije, bez uplate kotizacije, te financijske ponude organizatora prema Općini Kupres smatrat će se nepotpune i neće se razmatrati.

Općina Kupres zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu, sa posebnim obrazloženjem.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi, odnosno o ne izabiranju niti jedne ponude donosi Općinski načelnik općine Kupres, uz suglasnost Općinskog vijeća Kupres.

Ponuđačima sa kojima općina Kupres ne sklopi ugovor o organizaciji Manifestacije vratit će se uplaćeni iznos na ime kotizacije.

Ponuđaču sa kojim općina Kupres sklopi ugovor o organizaciji Manifestacije iznos uplaćen na ime kotizacije uračunat će u ponuđeni iznos za organizaciju Manifestacije.

Sastavni dio natječaja je Odluka Općinskog vijeća Kupres o poljoprivredno-kulturno-športskoj manifestaciji Dani kosidbe na Kupresu ˝Strljanica˝ (˝Službeni glasnik općine Kupres˝ broj 30/14)

VII. Popisivanje ugovora

Nakon odabira najpovoljnije ponude sa odabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ponuđača i općine Kupres, na koji Općinsko vijeće Kupres daje suglasnost.

VIII. Dostavljanje ponuda

Prijave sa dokumentacijom podnose se na adresu Općine Kupres, Vukovarska 2, 80320 Kupres, sa naznakom ˝Za javni natječaj za organizaciju poljoprivredno-kulturno -športske manifestacije Dani kosidbe na Kupresu ˝Strljanica˝- NE OTVARAJ najkasnije do 10.04.

2015. godine u 12,00 sati.

Općinski načelnik

Perica Romić, dr.vet.med.

Vrh stranice