Kupres Portal [Arhiva]

U četvrtak, 19. ožujka 2015. – 17. sjednica OV Kupres

19.03.2015 09:12, 536 pregleda

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

Općinsko vijeće Kupres

Broj : 01-04 /15

Kupres ; 13.03.2015. godine

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 17. (sedamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 19. ožujka (četvrtak ) sa početkom u 13 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. a) Usvajanje zapisnika sa Tematske sjednice Općinskog vijeća

b) Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ za 2014. godinu

3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za period siječanj 2015.- prosinac 2015. godine

4. Prijedlog Odluke o utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Kupres

5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Kupres

6. Prijedlog Odluke o kojom se ovlašćuje Općinski načelnik za raspisivanje javnog natječaja za organizaciju poljoprivredno-kulturno-športske manifestacije Dani kosidbe „Strljanica“

7. Prijedlog Odluke o grobljima

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2015. godinu

9. Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva

10. Proračun Općine Kupres za 2015. godinu

11. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kupres za 2015. godinu

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju školskog odbora OŠ Fra Miroslav Džaja

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju povjerenstva za davanje stručne ocjene

14. Tekuća pitanja

15. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica

Vrh stranice