Kupres Portal [Arhiva]

O.Š. Fra Miroslava Džaje - Poništenje točke 3. Natječaja za izbor učitelja zemljopisa

04.03.2015 19:54, 647 pregleda

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo Osnovne škole

fra Miroslava Džaje Kupres

Broj: 04-34-40/15

Kupres, 03. 03. 2015. godine

Na temelju članka 85. i čl. 79. Zakona o osnovnom Školstvu (“Narodne Novine HBŽ,12/04 i 12/08 te članka 49. točka 9. Statuta Škole, Povjerenstvo Osnovne škole fra Miroslava Džaje na sjednici održanoj 03. 03. 2015. godine, d o n o s i

O D L U K U

Poništava se dio Natječaja Povjerenstva Osnovne škole fra Miroslava Džaje Kupres Broj:04-34-31/15 od 25. 02. 2015. godine koji se odnosi na točku 3. Natječaja za izbor učitelja zemljopisa 16 sati tjedno, do povratka djelatnika s bolovanja, a najduže do kraja nastavne godine 2014/15.

Spomenuta točka poništava se iz razloga izmijenjenih okolnosti vezanih za povratak djelatnika s bolovanja.

Ova odluka objavit će se na isti način kao i Natječaj tj. bit će objavljena na Radio Kupresu, na Web stranici Škole, na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ružica Pašalić, prof.

Vrh stranice