Kupres Portal [Arhiva]

Polaganje ispita za turističke vodiče

14.01.2009 18:32, 316 pregleda

Sukladno odredbama Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/08), Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče imenovano Rješenjem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj 06-22-2878/08-25 od 03.12.2008 god., („Službene novine Federacije BiH“, broj: 78/08), organizira POLAGANJE ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE.Polaganje ispita za turističke vodiče održat će se u Kupresu u prostorijama hotela ADRIA SKI i to:30.01.2009. za kandidate s prostora Hercegbosanske i Zapadno-hercegovačke županije/kantona, kao i kandidate gdje je prethodno izvršena edukacija (Hercegovačko neretvanska županija/kanton i Sarajevski kanton/županija);31.01.2009. za kandidate s prostora Unsko-Sanskog županije/kantona. Zainteresirani kandidati s prostora navedenih županija/kantona dužni su na adresu Povjerenstva za polaganje stručnog ispita dostaviti sljedeće dokumente:1. Prijavu u kojoj je jasno naveden strani jezik za koji će se provjera znanja izvršiti prije termina za polaganje općeg dijela ispita za turističke vodiče;2. Izvod iz matične knjige rođenih;3. Dokaz o posjedovanju najmanje srednje stručne spreme;4. Izjavu za koju županiju/kanton kandidat želi polagati ispit;5. Dokaz o uplati naknade na ime troškova ispita u iznosu od 250,00 KM koji se uplaćuje na račun: Proračun Federacije Bosne i Hercegovine kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo broj 3389002211529491, vrsta prihoda 722791, proračunska organizacija 61010001.Prijava za polaganje ispita za turističke vodiče dostavlja se najkasnije do 20.01.2009., na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče, Alipašina 41, 71000 Sarajevo.Samo kandidatima s potpunom dokumentacijom dostavljenom u propisanom roku, biti će omogućeno polaganje općeg dijela ispita za turističke vodiče.Detaljne informacije možete dobiti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma:

kontakt telefon – 033 562 881 , kontakt osoba – Edina Đonko

Livno-online.com

Vrh stranice