Kupres Portal [Arhiva]

Općina Kupres objavila popis dužnika komunalne naknade

06.09.2012 11:54, 356 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA Općina Kupres Općinski načelnik

Broj: 02-05-190/12 U Kupresu, 06. rujna 2012. godine

Predmet: JAVNO PRIOPĆENJE

Ovim JAVNIM PRIOĆENJEM pozivamo sve obveznike za podmirenje komunalne naknade za period 2008., 2009., 2010. i 2011. godine, a koji to do sada nisu učinili, da svoje obaveze izmire do 21. rujna 2012. godine.

Svim obveznicima koji uplate utvrđene iznose komunalne naknade u gore navedenom roku neće se obračunati zakonska zatezna kamata na javni prihod – komunalnu naknadu.

Svim obveznicima koji ne uplate utvrđene iznose komunalne naknade u gore navedenom roku, protiv istih će se pokrenuti postupak ovrhe radi naplate ukupnog iznosa duga za 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu na osnovu komunalne naknade,zakonske zatezne kamate na javni prihod – komunalnu naknadu i troškova postupka ovrhe sa zakonskom zateznom kamatom na utvrđene troškove ovrhe.

Ukoliko obveznici koji nisu podmirili svoje obaveze po osnovu komunalne naknade to ne učine do navedenog datuma, Općina Kupres će poduzeti radnje u skladu sa važećim zakonima te pokrenuti sudski postupak kod nadležnog suda radi naplate potraživanja.

POPIS svih evidentiranih obveznika komunalne naknade će biti objavljen u javnim glasilima (Oglasnoj ploči i Internet stranici općine Kupres, Kupreškom portalu i Kupreškom radiju).

Za sve informacije po objavljenom JAVNOM PRIOPĆENJU i POPISU obveznika komunalne naknade možete kontaktirati Službu za graditeljstvo,prostorno uređenje ,katastar,geodetske poslove i civilnu zaštitu - kontakt osoba gđa. Marina Batinić na telefon (034) 276-325  i Službu za gospodarstvo, financije i pitanja branitelja - kontakt osoba gđa. Marija Zrno na telefon (034) 276-306 (stanje dugovanja ažurirano sa 30.06.2012.godine).

Svi obveznici koji nisu primili rješenja o utvrđivanju komunalne naknade za 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu, objavljivanjem ovog JAVNOG PRIOPĆENJA i POZIVA s POPISOM obveznika na oglasnoj ploči općine dana 06. rujna 2012.godine i Internet stranici 06. rujna 2012. godine, dostavljanje se smatra izvršenim dana 21. rujna 2012. godine temeljem članka 92. i 94. ZUP-a F BiH.

Cjelokupan popis dužnika komunalne naknade možete preuzeti klikom OVDJE!

Općinski načelnik: Stjepan Herceg

Vrh stranice