Kupres Portal [Arhiva]

Najava 25. sjednice Općinskog vijeća općine Kupres

21.05.2012 17:18, 317 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres  

Broj : 01-60/12 Kupres, 14. svibnja 2012. godine  

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres ("Službeni glasnik općine Kupres" broj 10/2004 ), sazivam 25. (dvadesetpetu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 23. svibnja (srijeda) s početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.  

 Za sjednicu predlažem sljedeći :  

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetčetvrte sjednice Općinskog vijeća 2. Informacija o rješavanju vodosnadbijevanja 3. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranitelja 4. Izvješće o procjeni štete  5. Izvješće o provođenju Odluke o načinu pašarenja na području Općine Kupres 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim i zemljišnim knjigama prava korištenja i drugih prava na poljoprivrednom zemljištu, a gdje je upisnik prava P.P. „Kupresko polje“ d.o.o. Kupres 7.   a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države       b) Imenovanje Povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup 8. Odluka o ispravci i upisu u matičnoj knjizi vjenčanih Općine Kupres 9. Odluka o pristupanju i dopunama Odluke važećeg regulacijskog  plana Kupres po zahtjevu Ilije Svaline iz Kupresa 10. Odluka o pristupanju i izmjenama Odluke važećeg regulacijskog plana za Vikend naselje Čajuša II 11. Izmjena grafičkog prikaza parcelizacije i uređenja zemljišta za redovitu upotrebu gospodarskih objekata na farmi „ECOFARM“ d.o.o. Kupres 12. Odluka o Pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg regulacijskog plana Kupres po zahtjevu Zorana Vrgoča iz Kupresa 13. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg regulacijskog plana Kupres po zahtjevu Boška Mihaljević iz Kupresa 14. Odluka o davanju suglasnosti na istraživanje mineralnih sirovina nafte i ugljikohidrata na području Općine Kupres 15. Odluka o prihvaćanju kredita Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za projekte sportske dvorane i ulične rasvijete 16. Tekuća pitanja 17.  Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća Lazo Vavan 

Vrh stranice