Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red 24. sjednice OV Kupres

23.03.2012 23:06, 210 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres  

Broj : 01-34/12  

Kupres, 21. ožujka 2012. godine  

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 24 (dvadesetčetvrtu ) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 29. ožujka (četvrtak) sa početkom u 13 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.  

Za sjednicu predlažem slijedeći:  

Dnevni red  

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća 2. Informacija o rješavanju vodosnadbijevanja 3. Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i stanju kriminaliteta na području Policijske postaje Kupres u 2011. godini 4. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica „ Kupres za 2011. godinu 5. Informacija o stanju na evidenciji nezaposlenih osoba u 2011. godini 6. Proračun općine Kupres za 2012. godinu 7. Odluka o izvršenju proračuna općine Kupres za 2012. godinu 8. Odluka o prestanku prava korištenja i drugih prava na poljoprivrednom zemljištu 9. Tekuća pitanja: a) Informacija o aktivnostima na izradi nacrta Prostornog plana F BiH b) Očitovanje po pristiglim zahtjevima c) Izvješće Povjerenstava 10. Aktualni sat  

Predsjednik OV Lazo Vavan

Vrh stranice