Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća Kupres

16.02.2012 10:44, 250 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres Broj : 01-05/12 Kupres, 14. veljače 2012. godine  

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres ("SIužbeni glasnik općine Kupres" broj 10/2004 ), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 22. veljače (srijeda) s početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.  

Za sjednicu predlažem sljedeći: Dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća 2. Informacija o zimskom održavanju cesta 3. Informacija vezana za opskrbu građana vodom 4. Informacija o stanju uplata komunalnih naknada i obveza proisteklih iz usluga čišćenja snijega i javne rasvjete 5. Izvješće o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2011. godinu 6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja 2012.- prosinac 2012. godine 7. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora za imenovanje ravnatelja Osnovne škole 8. Odluka o utvrđivanju prava raspolaganja u korist Općine Kupres na izgrađenom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 27/448 K.o. Kupres 9. Odluka o prodaji elektroenergetske opreme, građevinskog objekta i zemljišta 10. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu "TERET Inženjering" iz Gornjeg Vakufa - Uskoplja 11. Izmjene regulacionog plana u svezi cijepanja građevinske parcele K.č. 5/5 K.O. Kupres na još jednu građevinsku parcelu 12. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke važećeg regulacionog plana Kupres po zahtjevu SREDNJE ŠKOLE Kupres 13. Odluka o utvrđivanju naknade za rad povjerenstva za tehnički pregled objekata 14. Tekuća pitanja a) Imenovanje v.d. ravnatelja Centra za socijalni rad Kupres b) Izvješće Povjerenstava 15. Aktualni sat  

Predsjednik Općinskog vijeća Lazo Vavan

Vrh stranice