Kupres Portal [Arhiva]

Crna 2011. godina: Rođeno 19, a umrlo 35 Kuprešaka

23.01.2012 14:18, 237 pregleda

Prema informacijama Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije, u našoj je županiji u 2011. godini rođeno 430 djece dok su preminule 784 osobe.   Najviše rođene djece broji općina Livno gdje je rođeno 200 djece, potom općina Tomislavgrad gdje je rođeno 145 djece, te općina Drvar gdje je rođeno 33 djece. S druge strane, najmanje djece rođeno je u općinama Glamoč (24), Grahovo (9) i Kupres (19) gdje je zajedno rođeno svega 52 djece.   Što se tiče općine Kupres, u 2011. godini rođeno je 19 djece od čega je bilo 10 dječaka i 9 djevojčica. Najviše djece rođeno je u mjesecu kolovozu kada ih je rođeno petero, a najmanje ih je rođeno u ožujku, rujnu, lisopadu i studenom kada ih je rođeno po jedno. Spomenimo kako u lipnju i prosincu 2011. godine u Kupresu nije rođeno niti jedno dijete.   Kada govorimo o broju preminulih osoba, naša županija je u prošloj godini izgubila 784 stanovnika. Najviše ih je preminulo u općini Tomislavgrad (282), potom u općini Livno (260), te u općini Drvar (150). S druge strane, najmanje smrtnih slučajeva zabilježeno je u Glamoču (52), Kupresu (35), te Bosanskom Grahovu gdje je preminulo samo pet osoba.   Što se tiče općine Kupres, u 2011. godini preminulo je 35 osoba od čega je šesnaest žena i devetnaest muškaraca. Najviše osoba preminulo je u mjesecu kolovozu (njih šest), a najmanje u mjesecu rujnu (jedna). Također, valja spomenuti kako u mjesecu listopadu, na području općine Kupres, nije preminula niti jedna osoba.   Negativan prirodni prirast stanovništva zabilježen je u svim općinama izuzev općine Bosansko Grahovo u kojoj je zabilježen pozitivan prirast (+4 osobe).   Tako je je broj umrlih u odnosu na broj rođenih u općini Livno veći za 60, u Tomislavgradu 137, u Drvaru 117, u Glamoču 28, te u Kupresu 16, govore podaci Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije.  

Vrh stranice