Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća Kupres

15.12.2011 14:53, 254 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres Broj : 01-202/11 Kupres , 12.12.2011. godine Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 22 (dvadesetdrugu ) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 21. prosinca (srijeda) sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2. Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve sjednice Općinskog vijeća Informacija za date koncesije za 2011. godinu za područje Općine Kupres Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije Informacija o radu Turističke zajednice -Podružnica Kupres za period 01.01.- 31.12.2010. godine Izvješće o razminiranju prostora općine Kupres Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za period siječanja 2012.- prosinac 2012. godine Rebalans Proračuna općine Kupres za 2011. godinu Nacrt Proračuna općine Kupres za 2012. godinu Nacrt odluka o izvršenju Proračuna općine Kupres za 2012. godinu Odluka o privremenom financiranju općine Kupres za razdoblje 1. siječnja 2012. godine do 31. ožujka 2012. godine Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća Kupres Odluka o davanju suglasnosti na rješenje o cijenama komunalnih usluga Odluka o prihvaćanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekt vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u FBIH Odluka o načinu i gospodarenju na k.č. 1349/2 K.O. Malovan Usvajanje Lokalnog akcionog plana zaštite okoliša 2012-2017 (LEAP) Odluka o zaštiti kulturno povijesnih spomenika i graditeljskih cjelina na području općine Kupres Pravilnik o izmjenama pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima dodiplomskog i diplomskog studija Davanje suglasnosti za cijepanje parcele k.č. 63 K.o. Vrila Tekuća pitanja Aktualni sat

  Predsjednik OV Lazo Vavan

Vrh stranice