Kupres Portal [Arhiva]

Uskoro nova javna rasvjeta u Kupresu

26.10.2011 10:50, 212 pregleda

U suradnji s projektom GAP (Projekt upravne odgovornosti), općina Kupres od danas je krenula u realizaciju još jednog bitnog projekta za poboljšanje životnog standarda stanovnika našeg grada. Naime, općinski načelnik Stjepan Herceg i direktor GAP-a Boris Maslo, danas su, u zgradi općine Kupres, potpisali ugovor o suradnji pri realizaciji projekta obnove i izgradnje javne rasvjete u našem gradu.  

Ugovor, čija vrijednost iznosi 250.000,00 konvertibilnih maraka, podrazumijeva obnovu i izgradnju LED javne rasvjete u svim važnijim kupreškim ulicama u kojima je javna rasvjeta oštećena ili ne postoji, a, na temelju Ugovora, općina Kupres i GAP bi financirali ovaj projekt u omjeru 50:50.  

 

Projekt obnove javne rasvjete utemeljen je na studiji o isplativosti LED javne rasvjete kojeg je općina Kupres naručila od jednog sarajevnog poduzeća te nam rezultati ove studije govore kako je LED rasvjeta, u odnosu na onu konvencionalnu, štedljivija za čak 87%. Istraživanje je provedeno na uzorku od 62 ulične svjetiljke, što je otprilike broj svjetiljki u četiri najveće kupreške ulice, te su rezultati o ekonomskoj isplativosti izuzetno zadovoljavajući. Osim ekonomskog aspekta, zadovoljen je i onaj ekološki jer ulične svjetiljke koje koriste LED diode u sebi ne sadrže teške metale, te je vijek jedne LED svjetiljke i do pet puta duži u odnosu na klasičnu svjetiljku.  

 

Općinski načelnik Stjepan Herceg najavio je početak zakonske procedure pri provedbi ovog projekta već za prve dane mjeseca studenog. Nakon provedenog javnog natječaja, žalbenog roka i roka za odabir najpovoljnijeg ponuđača, s radovima na postavljanju nove LED javne rasvjete trebalo bi se krenuti već na proljeće.  

Podsjećano, rok za realizaciju ovog projekta je deset mjeseci, stoga veseli spoznaja kako ćemo, najkasnije do kraja kolovoza 2012. godine, dobiti novu, funkcionalniju i štedljiviju javnu rasvjetu.  

Vrh stranice