Kupres Portal [Arhiva]

Znate li što je diskriminacija?

19.10.2011 14:13, 224 pregleda

Znate li što je diskriminacija? Jeste li je doživjeli i što učiniti da biste zaštitili svoja prava?

  Diskriminacija je nepravičan tretman koji nas ograničava da koristimo i uživamo naša prava i slobode na osnovi: rase, boje kože, jezika, religije, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socjalnog porijekla, prava nacionalnih manjina, političkom ili na osnovi bilo kojih drugih uvjerenja, imovinskom osnovu, članstvu u sindikatu ili nekom drugom udruženju, po osnovu obrazovanja, invalidnosti, socijalnom statusu, spolu, spolonom izražavanju ili orijentaciji i bilo kojoj drugoj osnovi.

  Jeste li doživjeli i prepoznali ograničenja vaših temeljnih ljudskih prava u nekom od navedenih oblika diskriminacije? Što ste učinili da ih zaštitite? Znate li koje institucije su obavezne štititi Vaša prava i na koji im se način možete obratiti?

  Niz međunarodnih konvencija o ljudskim pravima tretira problem dikriminacije u društvu i naglašava da je bilo koji oblik dikriminacije izravno kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Bosna i Hercegovina je usvojila Zakon o zabrani diskriminacije 2009. godine koji obuhvaća sve oblike diskriminacije. Jedan od zagovornika za usvajanje ovog Zakona je i Misija OSCE-a u BiH koja nastoji informirati građane o tome koja su njihova prava i kako da ih štite, kao i da daju svoje mišljenje o problemu diskriminacije u Livnu. 

  Vaša on-line pitanja, komentari i iskustva na temu diskriminacije će nam omogućiti da čujemo probleme s kojima se sočavate, te da im pokušamo zajedno odgovoriti.

  Pozivamo Vas da nam ostavite Vaše komentare, prijedloge i iskustva!  

Misija OSCE-a u BiH

Vrh stranice