Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red 20. sjednice OV Kupres

27.08.2011 10:28, 192 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hecegovine Hercegbosanska županija Općina Kupres Općinsko vijeće Kupres Broj: 01-133/11 Kupres: 22. kolovoza 2011. Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres sazivam dvadesetu sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 29. kolovoza (ponedjeljak) s početkom u 13 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska br. 2.    Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:   1. Usvajanje zapisnika s devetnaeste sjednice Općinskog vijeća 2. Izvješće o uspjehu u Srednjoj školi "Kupres" na kraju školske 2010/2011 godine 3. izvješće o kreditiranju đaka i studenata u općini Kupres 2010/2011 godine4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj, turističkoj, djelatnosti obrta i srodnim djelatnostima na području općine Kupres5. Odluka o provođenju Regulacijskog plana sportskih terena i pratećih sadržaja "Čajuša" - Kupres6. Odluka o donošenju plana parcelacije za farmu "Filipovića polje" Kupres7. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Kupres za 2011. godinu8. Rješenje o utvrđivanju  prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu u korist graditelja9. Rješenje o prjenosu prava posjeda na nekretninama sa sadašnjih nositelja toga prava Zdravstvene stanice Kupres, bez naknade na općinu Kupres10. Rasprava o Nacrtu zakona o koncesijama11. Tekuća pitanja12. Aktualni sat Predsjednk OV KupresLazo Vavan

Vrh stranice