Kupres Portal [Arhiva]

Predložite kandidate za javna priznanja općine Kupres

15.07.2011 11:19, 222 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres Povjerenstvo za izbor i imenovanje i dodjelu javnih priznanja Broj : 01-05-130/11 Kupres, 14. srpnja 2011. godine

I

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Kupres upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koje je utvrdilo Općinsko vijeće Kupres. Javna priznanja općine Kupres su: - Zlatna plaketa - Zahvalnica - Priznanje počasnog građanina.

II  

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici, radna tijela Vijeća, općinski načelnik, mjesna zajednica, građani, udruženja građana, poduzeća, ustanove, političke stranke, druga tijela i osobe koji imaju prebivalište ili sjedište na području općine Kupres. Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati cjelovite i detaljne podatke o djelima i zaslugama za predloženo priznanje, a osobito: - podatke o podnositelju prijedloga, - životopis odnosno podatke o osobi koja se predlaže za dodjelu priznanja, - jasno obrazložene zasluge zbog kojih se predlaže za priznanje, - odgovarajuću dokumentaciju kojom se potkrepljuje obrazloženje (npr. objavljeni rad, članci, analize, prikazi, kritike stručnog i drugog tijela, natjecateljski rezultati, nagrade i drugo). U prijedlogu se može navesti vrsta priznanja za koju se netko predlaže, ali taj prijedlog ne obvezuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja glede vrste priznanja za koje će nekog predložiti Vijeću. Na zahtjev Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.  

III  

Zlatna plaketa općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za najviše zasluge i doprinose u promicanju gospodarstva, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres. Zahvalnica općine Kupres je priznanje koje se dodjeljuje za izuzetna postignuća u promicanju u gospodarstvu, znanosti, kulture i drugih područja društvenog života općine Kupres. Priznanje „ Počasni građanin“ dodjeljuje se pojedincu koji nije građanin općine Kupres, ali se svojim angažmanom zalaže za dobrobit općine Kupres kao cjeline, te promicanje njenog položaja i ugleda u zemlji i inozemstvu. Priznanja se mogu dodijeliti građanima, gospodarskim subjektima, ustanovama, udruženjima i drugim fizičkim i pravnim osobama koje imaju prebivalište ili sjedište na području općine Kupres. Priznanja se izuzetno mogu dodijeliti osobama koje nisu s područja općine Kupres, kao i stranim državljanima i organizacijama, ako su njihovi rezultati posebno doprinijeli razvoju i ugledu općine. Pod zaslugama i dostignućima podrazumijeva se da su pravne i fizičke osobe i pojedinci: - ostvarili izuzetne rezultate u radu, - uposlili veliki broj radnika, prema podatcima Zavoda za MIO, - ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta, - postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, športa, zdravstva, zaštiti radne i prirodne okoline i razvoju dobrih međuljudskih odnosa, - dali izuzetan doprinos u ostvarenju prava građana, - posebno donijeli razvoju lokalne samouprave i poboljšanju uvjeta života u zajednici, - doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna sredstva, - kao donatori humano postupali prema pojedincima i kolektivima, - inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima, - postigli posebne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje, - dali doprinos u drugim područjima života i rada.  

IV  

Javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća za Dan općine 18.rujna. Molimo sve podnosioce da pismeno dostave prijedlog za javna priznanja Povjerenstvu Općinskog vijeća za javna priznanja do 16. kolovoza 2011. godine , kako bi se prijedlozi mogli na vrijeme razmatrati, obraditi i provoditi sva potrebita procedura. Sa štovanjem! Predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja: Ilija Jezidžić, profesor

Vrh stranice