Kupres Portal [Arhiva]

Natječaj za upravne i nadzorne odbore javnih ustanova i poduzeća

28.04.2011 11:21, 255 pregleda

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (, broj 12/03), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačno imenovanje u regulirana tijela Općine Kupres ( broj 12/05), i zaključka Općinskog vijeća Kupres br: 01-05-2-53/11 od 30.03.2011. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti Općine Kupres,  načelnik Općine Kupres objavljuje PONOVNI JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE  ČLANOVA  UPRAVNIH VIJEĆA  I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PODUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA KUPRES I.             Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih poduzeća, prema kojima ovlaštenja i obveze na osnovi državnog kapitala ima Općina Kupres i to: II.          Upravna vijeća: 1. JU "Hrvatski dom Kupres" - član upravnog vijeća  - ispred osnivača ................... 2 pozicije - član upravnog vijeća  - ispred ustanove ................................... 1 pozicija 2. JU - Dječji vrtić "Pahuljica" Kupres - član upravnog vijeća  - ispred osnivača .................... 1 pozicija - član upravnog vijeća  - ispred ustanove.....................................1 pozicija - član upravnog vijeća  - ispred korisnika usluga (roditelja) ....1 pozicija  3. Zdravstvena ustanova  "Gradska ljekarna Kupres" - član upravnog vijeća - ispred osnivača .................................... 2 pozicije - član upravnog vijeća - ispred Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ ..1 pozicija III.       Nadzorni odbori: 1. JP Radio Kupres d.o.o. Kupres -  član nadzornog odbora - ispred osnivača ................................2 pozicije -  član nadzornog odbora - ispred poduzeća................................1 pozicija 2. Javno komunalno poduzeće d.o.o. Kupres -  član nadzornog odbora - ispred osnivača ................................2 pozicije -  član nadzornog odbora - ispred poduzeća................................1 pozicija 3. JP Veterinarska stanica d.o.o. Kupres -  član nadzornog odbora - ispred osnivača ................................2 pozicije -  član nadzornog odbora - ispred poduzeća................................1 pozicija Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, a cjelokupan dokument natječaja možete preuzeti s OVOG linka.  

Vrh stranice