Kupres Portal [Arhiva]

Hercegbosanske šume ulaze u proces certificiranja šuma

20.01.2011 12:13, 243 pregleda

ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres ulazi u proces certificiranja šuma po FSC (Forest Stewardship Council) standardima.  Što to znači? Ukratko, certificiranje je proces usklađivanja standarda i principa koji se odnose na kvalitetu gospodarenja šumama, a sam ulazak u proces certificiranja je dobrovoljan. Certificiranje je relativno novi koncept unapređenja kvalitete gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti.

Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u osiguravanju potvrde da je nešto (proizvod, usluga ili proces) urađeno na propisan način. Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumijeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje poduzeću šumarstva pismenu potvrdu - certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

Dva su ključna efekta koji se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:       - Unapređenje performansi poslovanja, s ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima.       - Povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.

Šumsko gospodarsko društvo „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres ovim obavještava sve svoje zaposlenike kao i ostale zainteresirane strane da će se u narednom periodu provoditi aktivnosti certificiranja gospodarenja šumskim resursima na području svih organizacijskih jedinica (šumarija), te da će neovisna institucija za certificiranje obavljati procjenu svih dokumenata, procedura i aktivnosti koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.

tomi / www.hbsume.ba

Vrh stranice