Kupres Portal [Arhiva]

Proračunski minus u HBŽ-u veći od 11 milijuna KM

01.11.2010 11:06, 233 pregleda

Hercegbosanska županija dobila je prolaznu ocjenu revizije Federacije BiH za 2009. godinu iako je ostvarila deficit veći od 405.000 maraka u odnosu na proračunske prihode zbog isplate plaća zaposlenicima. Navodi se to u revizijskom izvještaju koji je, unatoč određenim nepravilnostima, među najboljim u odnosu na druge županije u Federaciji BiH. Revizori navode da se ne ‘može potvrditi da je izvršenje proračuna adekvatno praćeno sukladno Zakonu o proračunima u FBiH s obzirom da su bruto-plaće i naknade u odnosu na rebalans plana iskazane u većem iznosu za 405.978 KM’. Također se u općim zamjerkama navodi i to da nije izvršen popis imovine, stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna. - Zbog navedenog se ne može potvrditi vrijednost sredstava i izvora sredstava iskazanih u financijskim izvješćima za 2009. godinu, objašnjava se u izvještaju. Prema financijskim izvješćima i izvješću o izvršenju proračuna za 2009. godinu, ukupni prihodi i primici su iskazani u iznosu 51,304.670 KM, što je u odnosu na prihode i primitke definirane izmjenama i dopunama proračuna za 2009. godinu manje za 4,383.148 maraka ili 92,13% u odnosu na planirane. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su manji prihodi i primici u iznosu od 6,251.195 KM ili 10,86%. Iako su se vlasti obvezale provesti uštede u proračunu zbog odobravanja sredstava od MMF-a u visini od 1,6 milijuna maraka, Vlada HBŽ-a nije smanjila plaće i ostale obveze koje su proistekle iz toga sporazuma. U konsolidiranoj bilanci stanja na kraju 2009. godine ukupno je iskazan minus od 11,301.718 milijuna potrošnje u odnosu na proračunske prihode. Također se navodi da HBŽ ima kratkoročne obveze i razgraničenja u ukupnom iznosu od 15,2 milijuna maraka. Od toga iznosa 5,6 milijuna odnosi se na obveze prema dobavljačima 4,6 te grantove, kao i tekuće transfere, dodatna primanja u školama od 267.457 maraka. Kratkoročni krediti iznose 137.908 maraka. Istodobno obveze prema korisnicima proračuna su u iznosu od 9,2 milijuna, od čega se za plaće odnosi 1,39 milijuna te na obveze za naknade plaća 6587 KM, poreze i doprinose na plaće od 6,9 milijuna od čega se 1,02 odnosi na prosinac 2009. godine, a čak 5,8 milijuna na poreze i doprinose za 2001. i 2002. godinu te ostale obveze prema radnicima, prijevoz i topli obrok od 949.861 KM. R evizori su utvrdili da je zajednička karakteristika svih proračunskih korisnika kod kojih je provedena revizija je da nisu donosili plan nabave za 2009. godinu s jasno i precizno utvrđenim vrstama, količinama i vrijednostima svih predmeta nabave, a sukladno Zakonu o proračunima u FBiH i Pravilnikom o nabavi roba, vršenja usluga i ustupanju radova. Tako primjerice Uprava za inspekcijske poslove nije primijenila odgovarajući postupak prilikom nabave računalne opreme u vrijednosti od 10.012 maraka koja je izvršena temeljem više sklopljenih izravnih sporazuma.

Nabava namještaja u vrijednosti od 23.624 marke je izvršena temeljem konkurentskog i izravnih postupaka. Revizori su ukazali i kako nisu poduzete potrebne mjere kako bi se prihodi temeljem potpisanih ugovora o koncesijama i naplatili.

(Večernji list)

Vrh stranice