Kupres Portal [Arhiva]

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Kupres

22.07.2010 09:09, 285 pregleda

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPANJA OPĆINA KUPRES Općinsko vijeće Kupres Broj: 01-116/10 Kupres, 19.07.2010. godine Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 12. (dvanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 28. srpnja 2010. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade Općine Kupres, ulica Vukovarska broj 2. Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća 2. Izvješće o radu općinskog Javnog pravobranitelja za 2009. godinu (materijali dostavljeni na prošloj sjednici OV) 3. Izvješće o radu Šumarije „Kupres" za 2009. godinu 4. Strategija Komunikacije općine Kupres s građanima i javnosti 5. Informacija o predstojećoj suradnji u Projektu GAP 6. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području općine Kupres 7. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke usvojenog regulacijskog plana 8. Očitovanje na pismo namjere za kupnju zemljišta poduzeća ..("Čajuša" d.o.o. Kupres i idejno rješenje za definiranje sportskih terena i pratećih sadržaja u dijelu ŠRC „Čajuša" u Kupresu 9. Davanje suglasnosti na idejno rješenje prostorne organizacije s planom parcelizacijc SRC „Ski Ivan" 10. Odluka o davanju suglasnosti aa prijedlog parcelizacijc i uređenja zemljišta za redovitu upotrebu gospodarskih objekata na farmi „Perčinović" d.o.o. Tomislavgrad 11. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog parcelizacije i uređenja zemljišta za redovitu upotrebu gospodarskih objekata na farmi „Ekofarma" d.o.o. 12. Odluka o izmjenama odluke o nakanama vijećnika Općinskog vijeća Kupres i članovima radnih tijela i participacija za korištenje službenog mobitela 13. Tekuća pitanja a) Upoznavanje sa zapisnikom upućenom OV od mještana sela Ravnog b) Zahtjev općine Prozor - Rama za korištenje izvorišta vode 14. Aktualni sat Predsjednik Općinskog vijeća Lazo Vavan

Vrh stranice