Kupres Portal [Arhiva]

Kupres ostaje bez jedne ljekarne?!

05.09.2009 22:17, 280 pregleda

Da ima ljekarni na području Hercegbosanske županije koje rade bez stručnog kadra, magistra farmacije, i da se lijekovi, poglavito antidepresivi, izdaju bez liječničkog recepta znalo se već odavno, a sada je to konačno utvrđeno i inspekcijskim nadzorom koje je provela novoutemeljena Uprava za inspekcijske poslove u suradnji s glavnim federalnim sanitarno-zdravstveno-farmaceutskim inspektorom Nijazom Uzunovićem. Pregledano je četrnaest ljekarni, a inspektori su pokrenuli postupak za zatvaranje tri ljekarne, i to u Kupresu, Tomislavgradu i Drvaru. Razlog pokretanja postupka za zatvaranje ljekarni u Kupresu i Tomislavgradu je neposjedovanja rješenja o radu, a u trećoj ljekarni u Drvaru magistar farmacije je bio samo fiktivno naveden u rješenju, dok je poslove farmaceuta obavljao farmaceutski tehničar. Kako je izjavio direktor Uprave za inspekcijske poslove, Dubravko Kovačević, ljekarne u Kupresu i Tomislavgradu bile su pri domovima zdravlja. “Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne predviđa da u sklopu domova zdravlja budu i ljekarne. No, najveći problem u radu ljekarni je nedostatak stručnog kadra, magistara farmacije i izdavanje lijekova, osobito antidepresiva, bez liječničkog recepta. Za koje propisao da farmaceutski tehničar može raditi u ljekarni isključivo u nazočnosti magistra farmacije”, kazao je Kovačević. On naglašava da se nedostatkom stručnog kadra izravno dovodi u pitanje zaštita zdravlja ljudi jer farmaceutski tehničari nisu dovoljno educirani da bi znali pružiti sve nužne informacije o određenom lijeku.Kovačević je naglasio da je nedostatak stručnog kadra u ljekarnama izražen na cijelom području Federacije BiH, te da je Uprava za inspekciju Hercegbosanske županije inicirala da se zajedno s Federalnom upravom provede šira akcija kontrole svih ljekarni, kako bi se takva praksa sankcionirala. Županijska uprava već je uputila resornom ministarstvu dopis u kojem se traži revizija svih rješenja o radu ljekarni. Inspektori su obavili i kontrolu izdavanja lijekova bez liječničkog recepta i utvrđene su nepravilnosti vezane uz izdavanje lijekova, osobito antidepresiva i lijekova za sniženje krvnog tlaka, bez liječničkog recepta. Kovačević je naglasio da protiv osoba koje su izdavale takve lijekove postoji mogućnost pokretanja kaznene odgovornosti. Nizu nepravilnosti u radu ljekarni na području Hercegbosanske županije išla je u prilog činjenica da je županija već duže vrijeme bez farmaceutskog inspektora. / Dnevni list

Vrh stranice