Kupres Portal [Arhiva]

U tijeku izgradnja Protupožarnog puta na G.J. Jadovnik Grahovo

04.07.2017 13:18, 233 pregleda

Prethodnih godina tijekom sezone požara dolazi do velikih šteta na rubnim dijelovima šumskih sastojina. Veliki požari tijekom 2014. i 2015. na površinama G.J. Jadovnik Grahovo uzrokovali su velike štete na šumskim sastojinama konkretno odjelima 103, 121, 124, 131, 140, 160 i 162. Svakodnevnim utjecajem požara te nastajanjem velikih šteta na sastojinama dolazi do nastajanja bolesti kao što su truležnice na bukovim stablima te velika opasnost od gradacije potkornjaka - šestozubi smrekov potkornjak (Ips typographus) Samim time možemo zaključiti da utjecajem požara gubimo velike površine šumskog obraslog zemljišta a rezultat koji dobijemo je šumsko neobraslo zemljište.

Da bi zaštitili prethodno navedene odjele od daljnjeg negativnog utjecaja od strane požara odlučili smo se za izgradnju protupožarnog puta. Glavni cilj je da onemogućnimo prelazak požara prema odjelima te da osiguramo prilaz pri gašenju požara. Ukupna planirana dužina pp iznosi 13 km dok je plan izgradnje tokom 2017. u dužini od 4 km. Trenutna trasa pp prolazi kroz odjele: 162, 160, 131, 124 i 121 G.J. Jadovnik Grahovo.

Osnovne karakteristike protupožarnog puta:

- značaj ceste Protupožarni put

- računska brzina 30 km/h

- teren planinski

- prometna traka za jednotračni promet širine - min 4 m

- minimalni polumjer horizontalne krivine - Rh = 20 m'

- minimalni polumjer vertikalne krivine - Rv = 500 m'

- uzdužni nagim do 12%

- poprečni nagib u pravcu 2,5 %

- proširenja u krivinama za auto sa prikolicom

Planirano trajanje izgradnje pp je 30 dana. 

hbsume.ba

Vrh stranice