Kupres Portal [Arhiva]

Dnevni red treće sjednice Općinskog vijeća Kupres

10.05.2017 13:25, 563 pregleda

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam 3. (treću) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 11. svibnja (četvrtak) s početkom u 13.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o stanju Javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama i kriminaliteta na području PP Kupres u 2016. godine

3. Informacija o radu Šumarije Kupres za 2016. godinu

4. Izvješće o radu Općinskog Javnog pravobranitelja za 2016. godinu

5. Izvješće o radu Centra za socijalni rad za 2016. godinu

6. Izvješće o radu Javne ustanove za kulturu i obrazovanje „Hrvatski dom“ Kupres za 2016. godinu

7. Izvješće o radu Skupštine javnih poduzeća:

a) Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres

b) Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o Kupres

c) Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres

8. Izvješće o radu Tržišno-ugostiteljsko- prometnog inspektora od 01.1.2016. godine do 31.12.2016. godinu

9. Izvješće o radu Inspektora za poljoprivredu, lov, ribolov i šumarstvo za razdoblje od 01.7.2016-31.12.2016. godine

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usuglašavanju pravnog statusa:

a) Javnog komunalnog poduzeća „Kupres“ d.o.o. Kupres

b) Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Kupres

c) Javnog poduzeća Radio Kupres d.o.o Kupres

d) Javnog poljoprivrednog poduzeća „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres

11. Rješenje o razrješenju članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

12. Rješenje o izboru članova Skupštine javnih poduzeća kojima je općina osnivač

13. Odluka o prijevozu i subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa prostora općine Kupres

14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice, iznosa i načina obračuna visine rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za 2017. godinu

15. Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Kupres, na lokaciji zelene tržnice u Vukovarskoj ulici u Kupresu

16. Suglasnost za kandidiranje projekata kod IFAD-a, izgradnja zelene tržnice i sanacija i

asfaltiranje lokalnih putova

17. Dostava podataka vezanih za identifikacije k.č. nadzemnih i podzemnih instalacija, uređaja i opreme po Zaključku Općinskog vijeća, 01-02-2-41/15 od 26.05.2015. godine, po Odluci Općinskog vijeća broj: 01-02-1-40/15 od 26.05.2015

18. Tekuća pitanja

a)Prijedlog za promjenu Statuta općine Kupres

19. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica

Vrh stranice