Kupres Portal [Arhiva]

UNICEF s partnerima u posjeti Livnu i Kupresu

10.05.2017 12:09, 1106 pregleda

Izaslanstvo UNICEF-a BiH sa predstavnicima Veleposlanstava Švicarske i Kraljevine Švedske posjetili su projektne lokacije u Hercegbosanskoj županiji. Cilj posjete bio je pokazati uspjehe projektnih intervencija koje je UNICEF zajedno sa Vladom HBŽ, a uz financijsku pomoć Vlada Švedske, Vlade Švicarske i drugih donatora, implementirao na području HBŽ u oblastima dječje zaštite, ranog rasta i razvoja te obrazovanja, kao i da se razgovara o predstojećim planovima i potrebama u ovim oblastima. Upriličen je susret sa općinskom radnom grupom projekta “Pravda za svako dijete”, te posjeta prostoriji prilagođenoj djeci u policiji, posjeta Osnovnoj školi “Fra Lovro Karaula”te prostorijama Centra za rani rast i razvoj djece pri Domu zdravlja Kupres, a izaslanstvo se susrelo i sa premijerom Draškom Dalićem i predstavnicima nekoliko ministarstava Vlade HBŽ te načelnikom Livna Lukom Čelanom.

“Goste smo upoznali sa realiziranim zajedničkim aktivnostima uz nadu da će se zajednička suradnja na nekima od njih nastaviti. U našoj županiji je kroz više projekata realiziran niz aktivnosti vezanih za djecu s naglaskom na predškolski odgoj i obrazovanje, uspostavu centara za rani rast i razvoj, uvođenje asistenata u inkluzivnu nastavu, kao i program ‘Pravda za svako dijete” kroz koji je omogućeno da se obrati veća pozornost na djecu u kontaktu sa zakonom bilo da se pojavljuju kao žrtve nasilja ili da su počinitelji nekih nedozvoljenih radnji. Naša je želja da se što više aktivnosti nastavi i da budu održive i dalje u skladu sa mogućnostima Županije i općina za šta smo svakako opredijeljeni, jer onoliko koliko uložimo u djecu, višestruko će nam se vratiti u budućnosti”, kazao je premijer Vlade HBŽ, Draško Dalić.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Geeta Narayan kazala je kako je uz rezultate više projekata, fokus ove posjete bio na UNICEF programu “Pravda za svako dijete” kojeg podržavaju Vlada Švicarske i Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA), kao i na ranom rastu i razvoju.

“Posjetu smo proveli u razgovoru o rezultatima zajedničkih aktivnosti provedenih kroz projekt “Pravda za svako dijete” a sve na stvaranju pravosudnog sustava prilagođenog djeci. Livno je jedno od 16 općina u kojima UNICEF provodi Program uz podršku vlada Švedske i Švicarske, u suradnji sa Vladom HBŽ i Općinom Livno, i koji se provodi kroz međusektorski pristup. Fokus ovog Programa je zaštita djece kao i reintegracija djece u sukobu sa zakonom kroz alternativne mjere. Razmatrano je i kako prevenirati te kako odgovoriti na nasilje nad djecom u školama, i tu smo vidjeli veliki napredak. Na primjer, škole su uspostavile koordinaciona tijela kako bi identificirali kako na najbolji mogući način prevenirati nasilje, i kako odgovoriti ukoliko do nasilja dođe”, kazala je Geeta Narayan te se zahvalila svima koji su sudjelovali u programu na njihovom opredjeljenju da zaštite djecu i osiguraju da je svako dijete koje dođe u kontakt sa zakonom zaštićeno i da je sve urađeno u najboljem interesu djeteta.

Marie Bergström iz Veleposlanstva Kraljevine Švedske kazala je da je zadovoljna napretkom ostvarenim kroz aktivnosti realizirane kroz program “Pravda za svako dijete”:

“Vidjeli smo fantastične rezultate u oblasti pravde za djecu. Ljudska prava i vladavina zakona za djevojčice i dječake, žene i muškarce, od velike su važnosti za Švedsku koja čvrsto podržava BiH na putu ka EU integracijama i zbog toga pružamo podršku na različite načine. Sretni smo da je otvoren i vrtić “Sunčani most” u Livnu a kroz još jedan od projekata koje podržava Švedska”, kazala je Marie Bergström

Direktorica za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer kazala je kako je pristup pravdi za sve osjetljive i marginalizirane kategorije veoma važan, te kako je to jedan od prioriteta Švicarske suradnje u BiH:

“Ovdje smo da čujemo više o tome u kakvoj su situaciji konkretno djeca u sukobu sa zakonom ili koja su svjedoci ili žrtve krivičnih djela. Impresionirana sam rezultatima i uvjerena da su djeca zahvaljujući ovom projektu bolje zaštićena i da imaju bolju podršku pravnog sustava i sustava socijalne skrbi. Vjerujem da su pravno i društveno okruženje spremni bolje odgovoriti na konkretne potrebe djece. Zadivljena sam osobnom posječenošću svih koje smo sreli kao i međusektorskom radnom grupom u kojoj predstavnici različitih sektora razgovaraju međusobno i razmjenjuju informacije”, kazala je Barbara Dätwyler Scheuer potcrtavši da djeca i kad su u kontaktu sa zakonom trebaju biti reintegrirana u obitelji i društvo te da je uvjerena kako imaju veliki potencijal da postanu vrijedni pripadnici društvene zajednice.

Na sastanku sa općinskom međusektorskom radnom grupom za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera projekta “Pravda za svako dijete” fokus je bio na multisektorskoj suradnji koja je unaprjeđena tijekom realizacije aktivnosti.

“Zahvaljujući projektu u okviru kojeg je potpisan protokol o suradnji institucija koje su postale dio radne grupe, naša suradnja koju smo kroz naš rad imali i ranije je unaprijeđena i učestala. Kroz radnu grupu smo imali priliku razmijeniti iskustva iz svog rada, bolje se umrežiti i znati kako da u određenoj situaciji svatko od nas djeluje na pravi način. Kroz suradnju se rodila i ideja o potrebi otvaranja dnevnog centra za djecu u riziku gdje bi se radilo i sa djecom i sa obitelji što jedno bez drugog ne ide”, kazala je članica radne grupe, psihologinja i voditeljica Centra za mentalno zdravlje Livno Ankica Baković.

Tijekom posjete Osnovnoj školi “Fra Lovro Karaula” školska pedagoginja i također članica radne grupe Dona Hrga goste je upoznala sa radom škole te pozitivnim efektima Projekta na njen rad:

“Zahvaljujući suradnji ostvarenoj kroz projekt poboljšana je multisektorska suradnja, razmjena informacija je pravovremena i učinkovita tako da sve eventualne probleme rješavamo brže i efikasnije kroz zajednički rad. Kako školi nedostaje određenog kadra kao što su psiholog ili socijalni radnik, pomaže nam to što imamo na primjer svakodnevnu suradnju sa Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za socijalni rad, u slučaju potrebe djecu i roditelje upućujemo na savjetovanja, jednom do dva puta tjedno nam dolaze u posjet iz Centra za mentalno zdravlje, djecu u riziku nastojimo uključiti u štoviše aktivnosti, i realiziramo radionice za učenike, roditelje i nastavnike u suradnji sa osobljem iz oba centra”, kazala je Dona Hrga.

Predstavnice i predstavnici izaslanstva u Kupresu su imali priliku posjetiti prostorije Doma zdravlja u kojima se djeci pružaju usluge ranog rasta i razvoja u okviru Centra koji je opremio UNICEF BiH.

“Sva djeca s područja Kupresa od 0-6 godina obuhvaćena su uslugama Centra za rast i razvoj u kojem kroz rad s njima detektiramo eventualne poteškoće od kojih najčešće budu one s govorom ili sa finom motorikom i u slučaju potrebe šaljemo ih na dalje preglede. Djeci u Centru uz zdravstvene usluge omogućavamo i vježbe i igračke uz koje mogu razvijati motoričke vještine i sposobnosti”, kazala je sestra Josipa Perković, ističući problem dostupnosti usluga svoj djeci koji se javlja zbog činjenice da se Općina Kupres prostire na velikoj površini.

“Imamo patronažnu sestru koja posjećuje djecu, idemo i u kućne posjete, ali je problem što nemamo vozilo tako da u te posjete idemo ili osobnim vozilima, ili nekada vozilom hitne pomoći, ali s obzirom da se radi o udaljenim selima dolazak vozila hitne pomoći često izazove i uznemirenost”, pojasnila je Josipa Perković, a direktor Doma zdravlja Ivica Čičak istaknuo je kako bi nabavka vozila za patronažnu službu umnogome olakšala njihov rad. Glavna sestra Miroslava Malikanović koja radi i u centru za vakcinaciju istaknula je činjenicu da Kupres i Hercegbosanska županija imaju najbolji obuhvat imunizacijom u BiH.

“Kod nas je obuhvat imunizacijom 98 posto i tu smo na prvom mjestu u BiH, zahvaljujući dobroj komunikaciji sa roditeljima i pravovremenom djelovanju. Razne kampanje po internetu izazvale su i kod roditelja na našem području određene nedoumice, dolazili su kod nas i dobivali prave informacije o kvaliteti vakcina koje se daju i samom procesu, obavještavali smo ih i putem medija, i uspjeli smoodržati postotak na visokom nivou”, kazala je Miroslava Malikanović.

ZaSvakoDijete

Vrh stranice