Kupres Portal [Arhiva]

31. ožujak krajnji rok za ažuriranje Registra poljoprivrednih gospodarstava

25.03.2017 18:42, 337 pregleda

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08) poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre.

Napominjemo sve poljoprivrednike, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji u 2017. godini planiraju aplicirati za poticaje na županijskoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije do 31.03. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/08) poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; promjeni zemljišnog posjeda i temelj korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl).      

Poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03. tekuće godine.

Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nositelja gospodarstva, članove, broj žiro računa, novi posjed, dužni su prijaviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. 

Za upis u registar je nadležna općinska služba za gospodarstvo - poljoprivredu, po mjestu prebivališta fizičke osobe, odnosno sjedišta pravne osobe.

  Obrasci zahtjeva za upis mogu se preuzeti na WEB stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www.fmpvs.gov.ba

Dnevnik.ba

Vrh stranice