Kupres Portal [Arhiva]

Vodič za buduće kupreške studente - prvi dio: Fakulteti u BiH

29.04.2009 12:07, 388 pregleda

Pošto se bliži kraj srednjoškolskog školovanja za maturante i sigurno mnogi među njima razmišljaju što i kako dalje, donosimo Vam kratki vodič za buduće studente. U njemu ćete moći pronaći sve najvažnije informacije o fakultetima u Bosni i Hercegovini ali i Hrvatskoj. Moći ćete pronaći adrese i brojeve telefona svih važnijih fakulteta ali i još mnogo korisnih informacija. Za početak Vam donosimo informacije o broju nezaposlenih osoba u Kupresu. Zaključno s današnjim danom (29. travanj 2009.), prema podacima Zavoda za zapošljavanje Hercegbosanske županije, u Kupresu je nezaposleno 390 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih šesnaest osoba ima višu ili visoku stručnu spremu. Stoga Vam donosimo tablicu u kojoj ćete moći doznati koja su to zanimanja s kojima u Kupresu trenutno ne možete pronaći posao.

Nezaposleni s višom stručnom spremom: Nezaposleni s visokom stručnom spremom:
ekonomist: 5dipl. pravnik: 3
ing. telekomunikacija: 2dipl. ing. agronomije: 3
ing. tekstilne tehnologije: 1dipl. ekonomist: 1
pravnik: 1ukupno: 7
ukupno: 9Ukupan broj nezaposlenih u Kupresu: 390
Ova tablica neka bude putokaz budućim studentima koja su zanimanja poželjna i perspektivna, a koja ne. Naravno, podaci nisu obavezujući ali mogu pomoći pri odabiru škole ili fakulteta, a time i pri kasnijem pronalasku zaposlenja. U nastavku Vam donosimo pregled sveučilišta, univerziteta i visokih učilišta u Bosni i Hercegovini: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI:Trg srpskih vladara 2/IItel: 051/312 112fax: 051/317-057web: www.unibl.org AKADEMIJA UMJETNOSTISave Kovačevića b.b., 78000 Banja Lukatel: 051/316-292fax: 051/316-293 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET:Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Lukatel: 051/462-616fax: 051/463-265 EKONOMSKI FAKULTET:Majke Jugovića 4, 78000 Banja Lukatel: 051/430-020fax: 051/430-053 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET:Patre 5, 78000 Banja Lukatel: 051/221-824fax: 051/221-820 MAŠINSKI FAKULTET:Vojvode Stepe Stepanovića 75, 78000 Banja Lukatel: 051/468-320fax: 051/648-696 MEDICINSKI FAKULTET:Save Mrkalja 14, 78000 Banja Lukatel: 051/216-525fax: 051/216-526 POLJOPRIVREDNI FAKULTET:Stepe Stepanovića 75, 78000 Banja Lukatel: 051/461-392fax: 051/463-024 PRAVNI FAKULTET:Vojvode Stepe Stepanovića 77, 78000 Banja Lukatel: 051/462-555fax: 051/460-602 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET:Mladena Stojanivića 2, 78000 Banja Lukatel/fax: 051/319-142 ŠUMARSKI FAKULTET:Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000tel: 051/464-628fax: 051/640-550 UNIVERZITET U BIHAĆU:Kulina bana 2/IItel: 037/222-022fax: 037/222-022web: www.unbi.ba TEHNIČKI FAKULTET:Ulica dr. Irfana Ljubijankića b.b., 77000 Bihaćtel: 037/226-271fax: 037/226-270 EKONOMSKI FAKULTET:Ulica Kulina bana 2, 77000 Bihaćtel: 037/222-511fax: 037/222-513 BIOTEHNIČKI FAKULTET:Ulica Kulina bana 2, 77000 Bihaćtel: 037/228-059fax: 037/228-057 PEDAGOŠKI FAKULTET:Ulica Džanića mahala 16, 77000 Bihaćtel: 037/312-683fax: 037/312-683 PRAVNI FAKULTET:Ulica Mehe Hadžiabdića b.b., 77000 Bihaćtel: 037/310 990fax: 037/310 990 VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA:Ulica Kulina Bana 2, 77000 Bihać:tel: 037/222-532fax: 037/222-532 SVEUČILIŠTE U MOSTARU:Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostartel: 036/310-778fax: 036/320-885web: www.sve-mo.ba AGRONOMSKI I PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET:Biskupa Čule 10, 88000 Mostartel: 036/337-102fax: 036/337-105 EKONOMSKI FAKULTET: Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/355-100fax: 036/355-105 FILOZOFSKI FAKULTET:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/355-400fax: 036/355-401 FAKULTET PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/355-440fax: 036/355-458 FAKULTET STROJARSTVA I RAČINARSTVA:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/322-358fax: 036/314-039 GRAĐEVINSKI FAKULTET:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/355-000fax: 036/355-001 MEDICINSKI FAKULTET:Ulica Petra Krešimira b.b., 88000 Mostartel: 036/335-600fax: 036/335-601 PRAVNI FAKULTET:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/337-182fax: 036/337-163 AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI:Stepinčeva b.b., 88220 Široki Brijegtel: 039/705-238fax: 039/705-238 FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA:Matice hrvatske b.b., 88000 Mostartel: 036/337-050fax: 36/337-051 UNIVERZITET "DŽEMAL BJEDIĆ" MOSTAR:Univerzitetski kampus b.b., 88104 Mostartel: 036/570-727fax: 036/570-032web: www.unmo.ba AGROMEDITERANSKI FAKULTET:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-388fax: 036/571-388 FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-359fax: 036/571-559 FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA:Sjeverni logor 12 , 88000 Mostartel: 036/570-730fax: 036/570-730 FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-454fax: 036/570 731 GRAĐEVINSKI FAKULTET:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-784fax: 036/571-784 MAŠINSKI FAKULTET:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-258fax: 036/571-258 NASTAVNIČKI FAKULTET:USRC Midhad Hujdur-Hujka, 88104 Mostartel: 036/571-216fax: 036/571-216 PRAVNI FAKULTET:Univerzitetski kampus, 88104 Mostartel: 036/570-791fax: 036/570-791 UNIVERZITET U SARAJEVU:Obala Kulina Bana 7/II, 71000 Sarajevotel: 033/663-392fax: 033/663-393web: www.unsa.ba AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI:Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevotel: 033/664-883fax: 033/664-883 AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI:Obala Maka Dizdara 11, 71000 Sarajevotel: 033/215-277fax: 033/272-361 ARHITEKTONSKI FAKULTET:Patriotske lige 30, 71000 Sarajevotel: 033/663-947fax: 033/213-494 EKONOMSKI FAKULTET:Trg oslobođenja 1, 71000 Sarajevotel: 033/275-900fax: 033/275-944 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET:Zmaja od Bosne b.b. (kampus), 71000 Sarajevotel: 033/250-700fax: 033/250-725 FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA:Zmaja od Bosne b.b. (kampus), 71000 Sarajevotel: 033/445-452fax: 033/665-461 FAKULTET POLITIČKIH NAUKA:Skenderija 72, 71000 Sarajevotel: 033/203-562fax: 033/666-884 FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA:Patriotske lige 41, 71000 Sarajevotel: 033/668-768fax: 033/211-537 FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE:Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevotel: 033/212-764fax: 033/212-766 FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA:Bolnička 25, 71000 Sarajevotel: 033/444-901fax: 033/264-821 FARMACEUTSKI FAKULTET: Čekaluša 90, 71000 Sarajevotel: 033/665-928fax: 033/666-139 FILOZOFSKI FAKULTET:Franje Račkog 1, 71000 Sarajevotel: 033/253-100fax: 033/667-873 GRAĐEVINSKI FAKULTET:Patriotske lige 30, 71000 Sarajevotel: 033/278-400fax: 033/200-158 MAŠINSKI FAKULTET:Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevotel: 033/653-055fax: 033/653-055 MEDICINSKI FAKULTET:Čekaluša 90, 71000 Sarajevotel: 033/203-670fax: 033/203-670 MUZIČKA AKADEMIJA:Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevotel: 033/200-299fax: 033/ 444-896 PEDAGOŠKA AKADEMIJA:Skenderija 72, 71000 Sarajevotel: 033/214-607fax: 033/214-606 POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET:Zmaja od Bosne 8 (kampus), 71000 Sarajevotel: 033/653-033fax: 033/667-429 PRAVNI FAKULTET:Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevotel: 033/206-350fax: 033/206-355 PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET:Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevotel: 033/250-510fax: 033/649-359 STOMATOLOŠKI FAKULTET:Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevotel: 033/443-269fax: 033/443-395 ŠUMARSKI FAKULTET:Zagrebačka 20, 71000 Sarajevotel: 033/614-003fax: 033/611-349 VETERINARSKI FAKULTET:Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevotel: 033/610-908fax: 033/610-908 UNIVERZITET U TUZLI:Muharema Fizovića-Fiska 6, 75000 Tuzlatel: 035/300-500fax: 035/300-547web: www.untz.ba AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI:Ulica ZAVNOBIH-a 2, 75000 Tuzlatel: 035/277-690fax: 035/282/320 EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET:Univerzitetska 1, 75000 Tuzlatel: 035/320 666 fax: 035/320-660 EKONOMSKI FAKULTET:Univerzitetska 8, 75000 Tuzlatel: 035/255-062fax: 035/255-617 FAKULTET ELEKTROTEHNIKE:Franjevačka 2, 75000 Tuzlatel: 035/259-600fax: 035/259-617 FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT:M. Fizovića 6, 75000 Tuzlatel: 035/251-583fax: 035/251-583 FARMACEUTSKI FAKULTET:Univerzitetska 1, 75000 Tuzlatel: 035/320-639fax: 035/320-639 FILOZOFSKI FAKULTET:M. Fizovića 6, 7500 Tuzlatel: 035/251-583fax: 035/251-583 MAŠINSKI FAKULTET:Univerzitetska 4, 75000 Tuzlatel: 035/283-304fax: 035/283-304 MEDICINSKI FAKULTET:Univerzitetska 1, 75000 Tuzlatel: 035/300-600fax: 035/300-600 PRAVNI FAKULTET:Univerzitetska 4, 75000 Tuzlatel: 035/250-657fax: 035/250-657 PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET:Univerzitetska b.b., 75000 Tuzlatel: 035/251-583fax: 035/251-583 TEHNOLOŠKI FAKULTET:Univerzitetska 8, 75000 Tuzlatel: 035/252-094fax: 035/252-094 UNIVERZITET U ZENICI:Fakultetska 3, 72000 Zenicatel: 032/444-420fax: 032/444-431web: www.unze.ba FAKULTET ZA METALURGIJU I METALE:Travnička cesta 1, 72000 Zenicatel: 032/201-230fax: 032/ 201-231 MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI:Fakultetska 1, 72000 Zenicatel: 032/287-122fax: 032/418-749 PEDAGOŠKA AKADEMIJA:Fakultetska 3, 72000 Zenicatel: 032/243-574fax: 032/245-992 OSTALE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KOJE NISU U SASTAVU SVEUČILIŠTA I UNIVERZITETA: FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU:Čemerlina 54, 71000 Sarajevotel: 033/232-982fax: 033/537-664 FRANJEVAČKA TEOLOGIJA U SARAJEVU:Aleja Bosne srebrene 11, 71000 Sarajevotel: 033/453-266fax: 033/460-507 KOMUNIKOLOŠKI FAKULTET U BANJOJ LUCI:Jovana Dučića 23, 78000 Banja Lukatel: 051/220-620fax: 051/220-620 VRHBOSANSKA KATOLIČKA TEOLOGIJA I BOGOSLOVIJA U SARAJEVU:Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevotel: 033/533-516fax: 033-442-003 Toliko od nas što se tiče fakulteta u Bosni i Hercegovini. Moramo naglasiti da je u pripremi isti ovakav vodič s fakultetima i sveučilištima u Republici Hrvatskoj kojega ćemo objaviti u roku od nekoliko dana. Eto, nadamo se da su ove informacije bile od pomoći te da će olakšati odabir i upis Vašeg željenog fakulteta.

Vrh stranice