Kupres Portal [Arhiva]

Uvjeti korištenja

18.03.2017 17:16, 180 pregleda

Opći uvjeti korištenja

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Kupres Portal se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Kupres Portal nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Zaštita privatnosti

Kupres Portal se poštiva anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Kupres Portal može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su IP adresa, ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Kupres Portal-u.

Kupres Portal će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Kupres Portal-a na zadovoljstvo korisnika.

Komentari

Komentari objavljeni na stranicama Kupres Portal ili Facebook stranicama nisu vlasništvo Kupres Portal-a nego su rezultat mišljenja autora istih. Kao takvi Kupres Portal nije odgovoran za eventualne štete nastale njihovim objavljivanjem.

Strogo je zabranjena uporaba rečenica napisanih isključivo velikim slovima, vrijeđanje na nacionalnoj, rasnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Korisnici koji učestalo ne poštuju pravila komentiranja članaka snosit će posljedice za iste. Takvim korisnicima će biti onemogućen pristup stranicama na određeno vrijeme, a u slučaju ponovnog kršenja pravila kao anonimni komentatori njihova IP adresa bit će dostavljenja ISP-u i protiv takvih će biti poduzete odgovarajuće pravne mjere.

KOMENTIRANJEM, DIJELJENJEM ILI KORIŠTENJEM PRISTAJETE NA NAVEDENE UVJETE I UPOZORENJA.

Ožujak, 2017. © Kupres Portal i koautori, osim gdje je drukčije navedeno.

Vrh stranice