Kupres Portal [Arhiva]

U utorak druga sjednica O.V. Kupres

15.03.2017 15:45, 144 pregleda

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće o poslovanju javne ustanove Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres za 2016.

godinu

3. Program rada Općinskog vijeća za period siječanj 2017. –prosinac 2017. godine

4. Izbor stalnih radnih tijela- povjerenstva Općinskog vijeća

5. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna općine Kupres za 2016. godinu

6. Prijedlog Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu

7. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kupres za 2017. godinu.

8. Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja

9. Odluka o uspostavi registra proračunskih korisnika Općine Kupres

10. Odluka o prihvaćanju kredita Evropske investicijske banke (EIB) za projekt

vodoopskrbe i odvođenje otpadnih voda u F BiH

11. Odluka o načinu pašarenja na području Općine Kupres

12. Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i vođenju jedinstvenih matičnih

knjiga općine Kupres

13. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o pristupanju provođenja postupka

dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije

14. Tekuća pitanja

15. Aktualni sat

Vrh stranice