Kupres Portal [Arhiva]

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz dijela sredstava od igara na sreću

13.03.2017 10:12, 121 pregleda

Federalno ministarstvo zdravstva objavilo je dana 04.03.2017.godine (subota) u Večernjem listu, i dana 05.03.2017. (nedjelja) u Dnevnom avazu „Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“ a saglasno Zakonu o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15) i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17). 

Dio sredstava ostvarenog prometa od igara na sreću u toku 2016. godine, rasporedit će se za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa koji se, između ostalog, odnose i na:

liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast,

liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti, kao i na

organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promocija dobrovoljnog davalaštva krvi.

Tekst Javnog poziva, prijavni obrazac, kao i definirane kriterije sa bodovnom shemom možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

BODOVNA SHEMA

Javni poziv je otvoren 21 dan. Krajnji rok za podnošenje prijava ističe zaključno sa 27.03.2017. godine.

Vrh stranice