Kupres Portal [Arhiva]

Održana 2.sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

06.03.2017 13:03, 59 pregleda

U petak 03.ožujka 2017.godine u općinskoj vijećnici održana je druga sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad. Vijećnici su raspravljali o Nacrtu proračuna općine Tomislavgrad za 2017.godinu,u iznosu od 11 miliona 413 tisuća i 550 maraka, i očekivano je ta točka dnevnog reda pobudila najveću pozornost svih vijećnika. Nakon što je Proračun raspravljen u Nacrtu, za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća bit će pripremljen u formi prijedloga. Vijeće je nakon kraće rasprave usvojilo slijedeće Odluke: -Odluku o pokretanju aktivnosti za uspostavljanje rizničarskog načina poslovanja, - Prijedlog Odluke o utemeljenju i djelokrugu Službi za upravu Općine Tomislavgrad, - Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine (dva prijedloga), - Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (dva prijedloga) - Prijedlog Odluke o načinima i uvjetima zakupa ostalog građevinskog zemljišta, - Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta Općinsko vijeće je dalo Suglasnost na Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na cijene smještaja korisnika i dodatnih usluga u Javnoj ustanovi Starački dom Tomislavgrad. Potom je uslijedio set rješenja o imenovanju skupština javnih poduzeća i to redom kako slijedi: - Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad (U skupštinu se imenuje pomoćnik načelnika za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove) - Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad (U skupštinu se imenuje pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu) - Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad(U skupštinu se imenuje pomoćnik načelnika za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove) Vijećnici su usvojili i Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad u sastavu: 1.Ivica Šarac, iz reda utemeljitelja 2. Ante Tadić, iz reda utemeljitelja 3. Ljubica Tomić, iz reda učitelja i stručnih suradnika 4. Nediljka Krištić, iz reda učitelja i stručnih suradnika 5. Martina Papić, iz reda rodietlja učenika Vijeće je raspravilo i usvojilo set rješenja imovinsko-pravne prirode: - Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave te upisu istog prava na općinu Tomislavgrad (tri prijedloga), - Prijedlog rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama, upisanog prava posjeda D.S. Građevinskog poduzeća Vran, te upisu istog prava u korist Općine Tomislavgrad, - Prijedlog rješenja o dopuni pravomoćnog rješenja Skupštine općine Duvno, broj:04/2-21-1-13 od 26.listopada 1973. godine. Sam kraj sjednice obilježilo je usvajanje Izvješća o radu OV Tomislavgrad i Stalnih radnih tijela za 2016.godinu i Program rada OV za 2017.godinu. Posljednja točka dnevnog reda bila je usvajanje Zaključka kojim se daje suglasnost općinskom načelniku za podnošenje zahtjeva Poslovnoj banci za dobivanje business electron kartice. Općina Tomislavgrad

Vrh stranice