Kupres Portal [Arhiva]

Danas sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

03.03.2017 08:27, 78 pregleda

U petak 3. ožujka 2017. godine, u općinskoj vijećnici, s početkom u 10,00 sati održat će se druga sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad održane 21. prosinca 2016.godine, 2. Vijećnička pitanja, 3. Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za 2017. godinu, 4. Prijedlog Odluke o pokretanju aktivnosti za uspostavljanje rizničarskog načina poslovanja, 5. Prijedlog Odluke o utemeljenju i djelokrugu Službi za upravu Općine Tomislavgrad, 6. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine (dva prijedloga), 7. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe (dva prijedloga), 8. Prijedlog Odluke o načinima i uvjetima zakupa ostalog građevinskog zemljišta, 9. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta, 10. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na cijene smještaja korisnika i dodatnih usluga u Javnoj ustanovi Starački dom Tomislavgrad, 11. Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad, 12. Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad, 13. Prijedlog rješenja o imenovanju Skupštine Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad, 14. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad, 15. Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave te upisu istog prava na općinu Tomislavgrad (tri prijedloga), 16. Prijedlog rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama, upisanog prava posjeda D.S. Građevinskog poduzeća Vran, te upisu istog prava u korist Općine Tomislavgrad, 17. Prijedlog rješenja o dopuni pravomoćnog rješenja Skupštine općine Duvno, broj:04/2-21-1-13 od 26.listopada 1973. godine 18. Prijedlog rješenja o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2016.godinu, 19. Prijedlog rješenja o usvajanju izvješća o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2016. godinu, 20. Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2017. godinu, 21. Prijedlog zaključka. Općina Tomislavgrad

Vrh stranice