Kupres Portal [Arhiva]

HB ŠUME: Sudjelovanje na seminaru u sklopu strateškog programa kontrole i iskorišavanja bjesnila

10.11.2015 10:32, 575 pregleda

Stratateški program kontrole i iskorištavanja bjesnila putem oralng cijepljenja lisica i drugih divljih životinja u Bosni i Hercegovini koji financira Evropska unija i kojom rukovodi Ured za veterinarstvo BiH započeo je u jesen 2011 godine.

Program je dao značajne rezultate u smanjenju broja slučajeva bjesnila lisica u BiH i u toku ove godine nije zabilježen niti jedan slučaj bjesnila u BiH. U okviru višegdišnjeg strateškog programa,da sada je realizirano osam kampanja distribucije iz zraka mamaca oralnog cjepiva protiv bjesnila. Pored kampanja oralnog cjepljenja, ovaj program prati i kampanja jačanja svijesti javnosti na temu značaja bjesnila, kao i implementacija post-cjepljenoga monitoringa u cilju provjere efikasnosti cijepljenja. Značaj učešća javnosti, a posebno korisnika lovišta je prepoznat kao veoma važan faktor u realizaciji programa kontrole i iskorjenjavanja bjesnila u populaciji divljih životinja.

Zbog svega gore navedenog projektom organiziramo stručni seminar sa predavačem Aleksandrom Nemet i njegovim timom iz odjela za zdravlje i dobrobit životinja iz Ureda za veterinarstvo BiH- Sarajevo.

Obavještavamo vas da je se uspostavio novi prijemni punkt za prijem ostreljenih lisica u Veterinarskoj stanici Tomislavgrad. Kontakt osoba za prijem uzoraka je Jozo Jurčević na kontakt broj 063-288 483.

Seminar  se  održao u prostorijama Šumarije Tomislavrad na lokaciji lovačka kuća u Grlima, dana 05.11.2015god s početkom u 11⁰⁰ sati. Na seminaru su bili prisutni Rukovoditelj službe lova i ekologije Petar Gelo, pr.županijskog vijeća Lovačkih udruga Filip Šarić, žup. inspektor Lova Tomislav Mihaljević te još 24 učesnika svi lovnici i lovočuvari ŠGD Hercegbosanskih šuma-Kupres,te svi predsjednici Lovačkih društava Hercegbosanske Županije.

Predavači seminara bili su Aleksandar Nemet i Katarina Tošić iz Ureda za veterinarstva BiH Sarajevo

Rukovoditelj službe za lov i ekologiju

Petar Gelo dipl.ing.šum

www.hbsume.ba

Vrh stranice