Kupres Portal [Arhiva]

Najplaćeniji u HBŽ-u predsjednik Suda s plaćom od 4100 KM

01.10.2015 11:52, 536 pregleda

Vlasti Hercegbosanske županije u prošloj su se godini dodatno zadužile za 4,5 milijuna maraka s obzirom na to da nisu ostvarile proračunski plan zbog čega su ih kritizirali iz Ureda za reviziju institucija Federacije BiH ističući kako nije vršeno usuglašavanje rashoda s ostvarenim prihodima kako je to predviđeno odredbama Zakona o proračunima u FBiH.

Ugovori o radu

 

Zbog toga su iz Ureda za reviziju dobili ocjenu s rezervom. Proračunski deficit je najvećim dijelom pokriven dugoročnim kreditnim zaduženjem u iznosu od 4,5 milijuna maraka te je unatoč tome zabilježen proračunski deficit u iznosu 1,3 milijuna maraka. Rashodi i izdaci u proračunu iznosili su 64,3 milijuna maraka i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 4,4 milijuna. U najvećem dijelu odnose se na troškove zaposlenih - 42,8 milijuna maraka te tekuće transfere 8,6 milijuna. Ovo izvješće je otkrilo kako je na razini županije najviša plaća predsjednika Županijskog suda 4101 KM s dodatkom na plaću, dok najniža plaća iznosi 471 KM. Primanja na temelju rada s položajnim dodatkom od 30% predsjednika Vlade iznose 3134 marke, a ministara u Vladi 2710 maraka. Primanja zamjenika predsjedatelja Skupštine iznose 2710 KM s položajnim dodatkom od 30%, zastupnika u Skupštini iznose 1762 marke, dok predsjedatelj Skupštine ova prava ne ostvaruje u županiji. Revizori su ocijenili i kako je posve neprihvatljivo da se dodatne naknade isplaćuju zaposlenicima na temelju ugovora o radu za koje su već plaćeni unutar svojih redovitih poslova. Piše Večernji list.

Korištenje vozila

Uz to, u izvješću se navodi i da je tijekom prošle godine temeljem produženog prekovremenog rada isplaćeno 243.135 KM od čega se na srednje obrazovanje odnosi 133.593 KM, osnovno obrazovanje 88.497 KM, dok je kod ostalih proračunskih korisnika evidentirano 21.044 KM. U odnosu na prethodnu godinu, ovi izdaci su manji za 32,32%. Federalni revizori zamjerili su i što se ne poštuje korištenje službenih vozila za potrebe županijskih tijela vlasti oko evidencije prijeđene kilometraže, utrošku goriva. U prošloj godini tekući transferi drugim razinama vlasti su se odnosili na potpore općinama - 721.570 KM, prijevoz učenika 492.356 KM, potpora za kulturu 515.936 KM, potpora za sport 192.205 KM, potpora za visoko školstvo, Zavodu za školstvo i studentskim domovima 600.000 maraka, ostale potpore 84.254 KM i potpore za zdravstvene institucije 513.680 KM.

Livno Online

Vrh stranice