Kupres Portal [Arhiva]

VIDEO: Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja "Čajuša" Kupres

07.07.2015 06:24, 972 pregleda

Pogledaj video na YouTube-u: https://www.youtube.com/watch?v=U8CLDDq5kkg

Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, sa zaključcima Općinskog vijeća, dostavljaju se.-

Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 02.07.2015.godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres i donijelo zaključak kojim se navedeni akti-i upućuju na javnu raspravu. 

Prva javna obavjest objavit će se na Radio Kupres-u, oglasnoj ploči i web stranici općine Kupres 03. i 04. 07.2015. godine, a druge dvije dva dana uzastopno, odnosno 20. i 21. 07. 2015. godine, neposredno pred početak javnog uvida.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravne i fizičke osobe mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno na Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana  sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres u roku od 30 dana  tj. od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine. 

Javna rasprava održat će se 07.08.2015.godine (petak) u 9,00 sati u sali za sastanke Općine Kupres. 

Javni uvid u izmjene i dopune Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, može se izvršiti od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine. u zgradi Općine Kupres, ispred šalter sale u prizemlju, a sva pojašnjenja, kao i dostavljanje primjedbi mišljenja, sugestija i td. po ovoj prostorno-planskoj dokumentaciji mogu se dobiti i dostaviti  u uredu broj 10 u prizemlju. 

Nakon provedene javne rasprave a na temelju pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, te provedene javne rasprave, općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade  sačiniti izvješće o provedenoj javnoj raspravi i dostaviti ga općinskom vijeću.  

Općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade  prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o usvajanju i o provođenju  izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto su prihvaćeni odnosno nisu prihvćeni određeni prijedlozi, mišljenja i sugestije date u tijeku javne rasprave po nacrtima.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Mlađen Pavlica

Vrh stranice