Kupres Portal [Arhiva]

Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna RP sportskih terena „Čajuša“

06.07.2015 10:28, 428 pregleda

Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj 02.07.2015.godine, razmatralo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres.

Tom prilikom, Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres i donijelo zaključak kojim se navedeni akti-i upućuju na javnu raspravu.

Prva javna obavjest objavit će se na Radio Kupres-u, oglasnoj ploči i web stranici općine Kupres 03. i 04. 07.2015. godine, a druge dvije dva dana uzastopno, odnosno 20. i 21. 07. 2015. godine, neposredno pred početak javnog uvida.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravne i fizičke osobe mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno na Nacrt odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres u roku od 30 dana tj. od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine.

Javna rasprava održat će se 07.08.2015.godine (petak) u 9,00 sati u sali za sastanke Općine Kupres.

Javni uvid u izmjene i dopune Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, može se izvršiti od 20.07.2015.godine do 20.08.2015. godine. u zgradi Općine Kupres, ispred šalter sale u prizemlju, a sva pojašnjenja, kao i dostavljanje primjedbi mišljenja, sugestija i td. po ovoj prostorno-planskoj dokumentaciji mogu se dobiti i dostaviti u uredu broj 10 u prizemlju.

Nakon provedene javne rasprave a na temelju pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, te provedene javne rasprave, općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade sačiniti izvješće o provedenoj javnoj raspravi i dostaviti ga općinskom vijeću.

Općinski načelnik će skupa sa nositeljem izrade prilikom utvrđivanja Prijedloga odluke o usvajanju i o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“- Kupres, voditi računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iz javne rasprave i u obrazloženju akta navesti razloge zašto su prihvaćeni odnosno nisu prihvćeni određeni prijedlozi, mišljenja i sugestije date u tijeku javne rasprave po nacrtima.

S poštovanjem.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Mlađen Pavlica

Vrh stranice