Kupres Portal [Arhiva]

Sutra 19. sjednica OV Kupres. O čemu se raspravlja?

01.07.2015 06:24, 589 pregleda

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 19. (devetnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 02. srpnja (četvrtak) sa početkom u 10 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o radu Šumarije Kupres

3. Izvješće o radu Centra za socijalni rad za 2014. godinu

4. a) Informacija o provođenju odluka Općinskog vijeća o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim radnjama od 01. 01. do 31. 12. 2014. godine

b) Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj djelatnosti, turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskih djelatnosti, igara za zabavu i igara na sreću na području općine Kupres

5. Izmjene i dopune statuta JKP „Kupres“ d.o.o. Kupres

6. Izvješće o gospodarskoj situaciji na području općine Kupres s prijedlogom mjera za oporavak gospodarstva analizirano kroz određene Informacije predviđene programom rada Općinskog vijeća Kupres za 2015. godinu

a) Informacija o provedenoj privatizaciji na području općine Kupres

b) Informacija o stanju i pravnom statusu društveno državne imovine na području općine Kupres

c) Informacija o prirodnim resursima i danim koncesijama na području općine Kupres

d) Informacija o položaju i akcijski plan zapošljavanja mladih na području općine Kupres

e) Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Kupres

f) Informacije o stanju lokalne infrastrukture na području općine Kupres i o investicijama koje su financirane iz općinskog proračuna

g) Informacije o realizaciji plana u industrijskoj zoni Rupe „Poganac“,o provođenju prostorno planske politike na području općine Kupres i o izradi i realizaciji detaljnog plana za turističke zone i objekte na području općine

7. Nacrt Strategije razvoja općine Kupres 2016.-2020.godina

8. Nacrt Operativnog plana sigurnosti općine Kupres 2015.-2020.godina

9. Regulacioni plan sportskih terena i pratećih sadržaja „Čajuša“-Kupres

a) Nacrt Odluke o osvajanju izmjena i dopuna

b) Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna

c) Prijedlog Zaključaka

10. Prijedlog Odluke o rješavanju namjene zemljišta za izgradnju trafostanica

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kupres

12. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana za usklađivanje stanja na terenu i važećeg regulacionog plana po zahtjevu Zorana Vrgoč iz Kupresa

13. Prijedlog Odluke o brisanju posjeda

14. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima

15. Tekuća pitanja

16. Aktualni sat

Predsjednik OV

Mlađen Pavlica

Vrh stranice