Kupres Portal [Arhiva]

GAP projekt - Sve usluge općinske administracije na jednom mjestu

23.03.2009 20:02, 243 pregleda

Danas je potpisan memorandum o razumijevanju između načelnika općine Kupres i direktora GAP projekta. Ovaj memorandum donosi potpuno novi pristup u ustroju i funkcioniranju lokalne administracije. Naša općina već tri godine sudjeluje u ovom projektu i uspjela je ući među petnaest općina s kojima je potpisan ovaj memorandum, što znači korjenite promjene u načinu rada službi općine. Riječ je o prelasku na digitalni način rada administracije koji podrazumijeva postavljanje tri softvera uvezana u jednu cjelinu, a to omogućuje nadzor nad radom svih službi načelnika i maksimalnu transparentnost u financijskim transakcijama vezanim uz proračun. Cilj ovog projekta je ubrzavanje rada službi i u konačnici zadovoljstvo radom općinske administracije. U samoj zgradi općine već prošle godine se započelo sa rekonstrukcijom koja bi do kraja godine trebala rezultirati i završetkom šalter dvorane. Ovaj način bi omogućio da građani dobivaju sve usluge na jednom mjestu i u što kraćem vremenu. GAP projekt će trajati sve do polovice 2012. godine i do tada bi trebao u potpunosti zaživjeti. Ovo će tražiti dosta vremena ali i ulaganja novca kao i obuku svih djelatnika općinskog poglavarstva. Taj proces obuke i tehničku podršku osigurava upravo GAP projekt sa svojim timom a članovi tog tima će ubuduće gotovo svaki tjedan biti u našoj općini i pripremati potpunu realizaciju projekta.

Na ovaj način naša općina će dobiti mogućnost korištenja sredstava za ovaj projekt kao i mogućnost sudjelovanja u izradi projekata za predpristupne fondove Europske unije. Ovaj projekt donosi potpuno novi pristup u odnosu prema građanima i njime se dobiva dojam da je općina servis građana a svi vi koji ste do sada tražili usluge općinske administracije najbolje znate kakvo je sada stanje. Načelnik općine Stjepan Herceg je kazao da u informatičkom smislu do sada nije bilo ozbiljnijih ulaganja jer se to očekuje upravo od ovog projekta, stoga je i naša želja da on u potpunosti uspije.

Kupreški radio

Vrh stranice