Kupres Portal [Arhiva]

26. svibnja 2015. održat će se 18. sjednica OV Kupres

21.05.2015 08:07, 521 pregleda

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004 ), sazivam 18. (osamnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Kupres za dan 26. svibnja (utorak) sa početkom u 14 .00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća

2. Informacija o stanju Javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama, te stanju kriminaliteta na području odgovornosti PP Kupres

3. Informacija o radu poduzeća P.P. „Kupreško polje“d.o.o. Kupres

4. Dostava izvješća

a) Izvješće o provođenju odluke o pašarenju na području općine Kupres

b) Informacija o stanju poljoprivrede i provođenju zakona o poljoprivrednom zemljištu na području općine Kupres

5. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna općine Kupres za 2014. godinu

6. Prijedlog Odluke o građevinama od općeg interesa za općinu Kupres

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

8. Prijedlog Odluke o utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Kupres

9. Prijedlog Odluke o brisanju posjeda općina Kupres na ne/izgrađenom građevinskom zemljištu k.č. 1025 i 1024/3 k.o. Kupres

10. Prijedlog Odluke o brisanju posjeda ŠIPAD „Janj“ OUR Kupres-pašnjak 3. klasa, k.č. br. 578/1 k.o. Malovan

11. Prijedlog Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina za izgradnju podzemnih i nadzemnih instalacija uređaja i opreme na području Općine Kupres

12. Tekuća pitanja

a) Općinsko izborno povjerenstvo Kupres

b) „Kupres Milch“

13. Aktualni sat

Predsjednik OV, Mlađen Pavlica

Vrh stranice